Minnesmärke

Minnesinskrift i markfast block, 3,5x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,2-0,3m h. På stenens SV del är djupt inhuggen inskrift:DAVID SJÖSTEDTF. 1922

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.