Fossil åker

Svedjeland, 300x170-220 m (N-S). Inga röjningsrösen eller andra spår av odling identifierade vid besiktning år 1994. Avgränsningenav området är gjord efter karta från år 1763 och är ej möjlig attspåra i terrängen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.