Färdväg

Vägbank, 125 m l (Ö-V), 3-4 m br och 0,1-0,8 m h, av morän.Möligen del av gamla riksvägen mellan Sverige och Danmark. Se raä105.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.