Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta.Tjärdalen är totalt 14x6,5 m (NNÖ-SSV), varav rännan, 11x2 m och 0,4- 0,7 m dj, med en fragmentarisk stenmur i NNÖ, 1,5 m l och 0,2 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Omgiven av vallar i ÖSÖ och VNV, 1,5-2,5 m br och 0,2-0,3 m h. I anslutning till och NNÖ om stenmuren är en ränna, 1,5 m l och 1 m br, med kvarliggande träränna för tjäran. I …