Kvarn

Kvarnlämning, svåravgränsad, ca 30x10 m (NV-SÖ). Åfåran är breddad och utgrävd, varför endast ca 4 högar med raseringsmassor, tegeloch murbruk finns på NÖ sidan av ån.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.