Kvarn

Kvarn- och såglämning, ca 55x50 m (N-S), bestående av 1 vattenhjulsränna, 1 sågruin och 1 dammvall.Vattenhjulsrännan är 18 m l, 6,5 m br (VNV-ÖSÖ) och 1 m dj, med kallmurade sidor av 0,1-1 m st stenar.I mitten av vattenhjulsrännan är murrest av sågruin, 8 m l, 1,5 mbr (NV-SÖ) och intill 3,5 m h, genombruten med en spetsvalvformigöppning, 1,5 m l och 3 m h. I SV sidan, 0,5 m SÖ om öppningen ären n…