Fyndplats

Fyndplats, uppgift om, för flinta och mindre flintavslag. Då åkern låg i gammal betesvall gjordes ej några fynd vid besiktningstillfället. Uppgift lämnad av Karl Nilsson, f. 1916.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.