Obestämbar

Linbastu, 7x5 m (NNV-SSÖ), ingrävd i slänt och 1,5-2 m h, av 0,1-1,5 m st stenar lagda i kallmur. Vid anläggningens Ö mur är en ugn, 2x2 m och 0,5-1 m h, kallmurad, av 0,1-0,5 m st och 0,05-0,1 m hstenar. Anläggningen är öppen åt NNV.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.