Bro

Fyndplats för 1 flintavslag med kvarsittande krusta. Inget mer påStenvalvbro, 10 m l (N-S) och 4 m br, med 2 spann, 1,5 m br och 0,7 m h. Åt V är ett spann i betong synligt. Bron breddades i sluteträffades som kan indikera boplats, trots tämligen goda besiktningsförhållanden.t av 1940- talet. På Ö sidan är tre stolpar för räcke, varav två är fragmenterade, på V sidan är två stolpar.R.86

OBS. Frit…