You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fyndplats

Fyndplats för 1 trindyxa med hålegg? Yxan är 14 cm l, 5 cm br videggen, 2 cm br vid nacken och 3,5 cm tj, prickhuggen av bergart med slipad egg. Eggpartiet och nacken något fragmenterade.I åfåran, ca 50 m N om fyndplatsen och 10 m Ö om raä 55, finns talrikt med flintavslag på ett sandnäs, ca 10x3 m (N-S), och på N sidan ån. Inga bitar med retusch påträffades dock. Platsen är av sådan karaktär att …