Boplats

1) Boplats,70x50 m (N-S).Inom området iakttogs 2 små rundkärnor, 2 avslag, 1 skörbrändsten samt rikligt med bitar av bränd flinta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.