Boplats

1) Boplats,70x50 m (N-S).Inom området iakttogs 2 små rundkärnor, 2 avslag, 1 skörbrändsten samt rikligt med bitar av bränd flinta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Boplats C.
Boplats B.
Boplats för Anas penélope (Bläsand). Boplats vid videt
Foton från boplats hos Söderström, Ön