Boplats

1) Boplats, osäker.Inom ett 280x220 m st område (NNÖ-SSV) har uppmätts förhöjdafosfathalter.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.