Boplats

1) Boplats, okänd utsträckning. Längs en 60 m l sträcka, på enstig, iakttogs ett spån samt ett 5-tal flintavslag. Ett ca 60x20m st område (Ö-V) har markerats på kartan. Boplatsens Nbegränsning kunde dock ej fastställas p.g.a. markvegetation.50 m V om nr 1 är:2) Boplats, okänd utsträckning.På kartan har ett ca 20x20 m st område markerats. På en gångstigiakttogs 1 mikrospån samt ett 5-tal slagna fli…