Boplats

1) Boplats, 220x150 m (NNÖ-SSV). Inom området tillvaratogs 1 skrapa i form av ett flintstycke med retusch. Vidare iakttogs ett 10-tal avslag och övrig slagen flinta.
Tillägg Dnr 321-1455-2005: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.