Grav markerad av sten/block

1) Rest sten, granit, 2.1 m h, 1.2 m br och 0.4-0.5 m tj. Stenenhar en flat sida vänd mot SÖ.Ca 100 m VSV om nr 1 är:2) Rest sten, granit, 1.1 m h, 0.75 m br och 0.4 m tj. Stenen haren flat sida vänd mor NÖ. Stenen ingår i en stengärdsgård,varför det är osäkert om den står på ursprunglig plats.30 m VSV om nr 2 är:3) Rest sten, granit, 1.55 m h, 0.75 m br och 0.55 m tj.Åkern där nr 3 är belägen är …