Boplats

1) Boplats, 50x30 m (Ö-V).Inom området iakttogs sparsamt med flintavslag och övrig slagenflinta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.