Boplats

Boplats, undersökt och borttagen, ca 50x40 m (NNV-SSÖ). Undersökt av länsmuseet 9-10/5 1988. Vid undersökningen framkom 11 härdar. Fynd av 2 flintkärnor varav 1 svallad, och 17 flintavslag.

- - Tillägg dnr 321-3384-2004: Vid särskild utredning år 2004 drogs tre parallella (N-S) schakt V om den undersökta boplatsen. Ca 120 m VSV om den borttagna boplatsen påträffades tre nedgrävningar.