Boplats

1) Boplats, 140x10 m (Ö-V).Inom området iakttogs skörbränd sten och bränd flinta. Boplatsenär osäker p.g.a. det ringa fyndmaterialet. Besiktning av helaåkern kunde inte göras p.g.a. växande gröda.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.