Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av 1 avslag med slipyta (yxfragment).Ytterligare 1 flintavslag iakttogs i den omedelbara närheten. Goda besiktningsförhållanden.
Tillägg Dnr 321-1455-2005: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten.


OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.