Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av 1 tjocknackig, delvis slipad yxa avflinta, 14.5x5x2.8 cm st.Förvaras på gården Ripa 11:1.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.