Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av:1 tjocknackig flintyxa med slipad egg och delvis slipadebredsidor, 17 cm l, 6 cm br och 3.5 cm tj. Okänd fyndplats.1 nackparti av stridsyxa av velling-typ, ituslagen i skafthålet,grönsten, 8.2cm l, 5 cm br och 3 cm tj.1 trindyxa i bergart, räteggad med något sned egg, 9.5 cm l, 3.4cm br och 2 cm tj.1 slipad tjocknacig tväryxa i skifferliknande bergart(?), medvälvd ovansida…