Boplats

1) Boplats, 140x100 m (ÖNÖ-VSV).Inom området iakttogs ett drygt 10-tal flintavslag, 2 brändaflintor, 4 övrig slagen flinta samt ett fåtal skörbrändastenar.På gården Härnestad 3:22 förvaras en slipad tjocknackig yxa ibergart, 11.5x5x2.8 m st, påträffad inom boplatsen.Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.