Boplats

1) Boplats, av oviss utsträckning, bestående av bl.a. härdar,påträffade i samband med grävning av vatten- avloppsledning.Härdarna undersökta år 1980 av UV-Syd.Revideringsinventering 1992:Ett ca 50x50 m st område har schablonmarkerats på kartan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.