Boplats

1) Boplats, undersökt och borttagen. Se Tillägg Dnr 4325/75.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.