Begravningsplats

Ödekyrkogård, delundersökt. Vid förundersökning strax Ö om RAÄ-nr 17:1 påträffades tre skelettgravar. De representerar troligtvis den ursprungliga kyrkogårdens ytterområde (RAÄ dnr 6112/79).
- -Tillägg dnr 6550-1994: Vid schaktningar för VA-ledning berördes en del av Åhus medeltida Spetälskehospitals begravningsplats. Det påträffades tre skelettgravar. Efter samråd med länsstyrelsen beslutades at…