Stadslager

Stadslager, ca 245 x 180 m (NÖ-SV). Området förmodas ha ett kuturlager från medeltida bebyggelse. Området är idag bebyggt med villor. (Dnr 2734/77D)

- - Tillägg dnr 321-2578-2006: I samband med tillbyggnad av befintligt hus inom fastigheten Åhus 42:230 beslutades att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras. Fastigheten är belägen inom RAÄ 17:2, Åhus socken som utgör området kring St Jö…