Stadsvall/stadsmur

Stadsmur, rest av, nu täckande en sträcka av ca 750 m. Muren är avbruten på flera ställen och murdelarnas sammanlagda längd uppgår till ca 475 m. Muren är 0,5-2,2 m h och 1,5-2 m br. Muren verkar ha uppförts i kallmur av ohuggen sten. Den är långa sträckor svårt raserad. Nordligaste delen är restaurerad och lagad med cementbruk. - - Revideringsinventering: Ingen ändring. Muren är skyltad. Delunder…