Domimikanerklostret, Kloster

Klosterruin, bestående av en ca 17 m l och 5-6 m h tegelmur. Muren har tre rundbågiga igenmurade valv, 1,5-2 m br och 2-3 m h. Öppningarna putsade. Murkrönet övertäckt med enkupigt tegel. Revideringinventering: Ingen ändring. I närheten, på "Sparbankens tomt", har skelettrester påträffats. Delundersökt? 1930.