Vägmärke

Milstolpe, kalksten, 1,25 m h, 0,7 m br vid basen och 0,35 m br upptill (Ö-V) samt 0,15 m tj. Rundat överstycke. På S sidan inskriften: (under Gustav III namnchiffer) 1 MIL 1780. - - Revideringsinventering 1992: Milstolpen står 14 m Ö om NV hörnet av bogårdsmuren. Ej ursprunglig plats. Se skiss i inventeringshandlingarna (scannat dokument).