Minnesmärke

1) Minnessten, 3 m h, 1.2 m br (N-S) och 0.4 m tj. Någotavsmalnande uppåt.På V sidan inskriften:19 6/10 46STENEN RESTES TILL MINNE AVSVENSKA MÄNS OCH KVINNORS INSATSUNDER OFREDSÅREN 1939-1945På S sidan följande text:DU SVENSKA JORD, DU VÅRA FÄDERS FRIA LANDDU ARV SOM VÄRNATS GENOM SEKLERS LEDOCH SOM DKALL VÄRNAS ÄN SÅ LÄNGE SVENSKAR FINNAS!NÄR HATETS VÄLDE HOTADE VÅR FREDDE SLÖTO UPP KRING DIG M…