Begravningsplats

Ödekyrkogård, 80x60 m (Ö-V). Tillägg dnr 321-2862-2004: Regionmuseet Kristianstad utförde en arkeologisk förundersökning år 2000, på fastigheten Ripa 22:12, ca 100 m N-om kyrkogården. Två schakt grävdes inför byggandet av ett ridhus. Det framkom 2 stolphålsliknande mörkfärgningar. Inget övrigt av antikvariskt intresse framkom.