Fyndplats

Fyndplats för 3 sländtrissor, 3.5-4.5 cm diam och 0.9-1.1 cm tj.2 av dem är möjligen sandsten, den större, ornerade, är troligengråsten. Sländtrissorna är hittade på gården av Per Axelssonsfar, Axel Nilsson, åtminstone en av dem på 11:20, S om gårdenoch möjligen i en rund stenpackning av ca 1-2 m st. Sådanastenpackningar har plöjts upp på flera ställen. I åtminstonenågon var kolrester efter bränni…