Hög

1) Hög, uppgift om, delvis undersökt.Förstördes på 1930-talet. En stenkross tog hand omfyllningsmaterialet som användes i löparbanor på denintilliggande idrottsplatsen. Restena efterundersöktes av F.Hansen 1935. Brända och obrända ben samt rester av minst 6lerkärl påträffades.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.