Bytomt/gårdstomt

1) By- gårdstomt, ca 250x75 m (NÖ-SV, Ö-V).Erikstorps tomt enligt karta från 1801.Tomten delvis bebyggd 1992.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.