Bytomt/gårdstomt

1) By- gårdstomt, ca 100x100 m (N-S).Friggestads tomt enligt karta från 1839.Tomten bebyggd 1992.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.