Sätaröds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

1) By- gårdstomt, ca 125x100 m (NÖ-SV).Sätaröds tomt enligt karta från 1755.Tomten övergiven 1992.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.