Bytomt/gårdstomt

1) By- gårdstomt, ca 1100x150-200 m (Ö-V).Västra Vrams tomt enligt karta från 1697.Tomten delvis bebyggd 1992.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.