Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av 1 flintyxa, gråvit, oslipad, skålad egg,21.5 cm l, 4-6 cm br och 3 cm tj.Flintyxan hittades av sonen Lars Nilsson vid bethackning fredagenden 11/6 1976.Se skiss i invneteringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.