Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av 1 flintyxa, gråvit, slipad, 13.5 cm l,2.5-4.75 cm br och intill 2.5 cm tj. Yxan har skålad egg.Yxan hittades av Valter Hansson omkring 1975.Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.