Vägmärke

1) Vägvisarsten, huggen granit, 1 m h, 0.42 m br och 0.32 m tjmot S.Inskription i den mot V vända sidan:ÅTOVESHOLMInskription i den mot S vända sidan:ÅTÖMESTADSe skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.