Fyndplats

1) Fyndplats för 1 stenyxa, ljusgrå stenart, 15 cm l, 3-5.5 cm broch 3 cm tj. Yxan är skålad i eggen. Hittad bakom ladugårdslängaca 50 m V om gården av Monica Melin vid potatisplockning omkring1980.2) Lösfynd, bestående av:1 flintyxa, rödbrun färg, slipad, avslagen, 8 cm l, 7 cm br och2.5 cm tj.1 flintyxa, brun färg, slipad, avslagen, 9 cm l, 5.5 cm br och2.2 cm tj.1 flintyxa, grå färg, slipad, 10…