Fyndplats

Lösfynd, bestående av:1 stenyxa, mörk granit, slipad, 19 cm l, 5-7 cm br och 4 cm tj.1 flintyxa, brunmelerad färg, avslagen i övre delen, 13.5 cm l,5.5-6.5 cm br och 3 cm tj.1 knacksten?, mörkgrå granit, urgröpt på mitten, 8 cm l, 6 cm broch 6 cm tj.Fynden har gjorts på gårdens åkermark N om gårdshusen. Exaktalägen och tider för fynden kan ej anges. S om gården lär en heldel flintavslag ha iakttag…