Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av flintyxa, som inte har setts av LennartPersson, men som hittades av den numera avlidna Joel Nilsson på1940-talet.Flintyxan var märklig genom att den hade en insmält sjöstjärnamitt på. Yxan togs till Historiska museet i Lund och förvarasdär.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.