Stenkrets

1) Plats för "domarring".Stora resta stenar togs och användes till byggandet avJärnvägshotellet i slutet av 1800-talet eller början av1900-talet, enligt vad Lennart Persson fiick reda på genomhörsägen.Exakta ursprungsläget något osäkert.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.