Fyndplats

Lösfynd, bestående av:1) Flintdolk, gråvit flinta, avslagen, 5.5 cm l, 1.75 cm br och1.5 cm tj.2) Flintdolk, mörkgrå flinta, avslagen, 5 cm l, 1.75 cm br och1.7 cm tj.Båda flintdolkarna hittades av Lennart Persson i åker i slutet av1940-talet.Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.