Fyndplats

1) Lösfynd, bestående av:Flintyxa, grå (Kristianstadsflinta), 9 cm l, 2-3.5 cm br och 1.5cm tj.Trubbig stenyxa, grå granit, 10 cm l, 4.5 cm br och 2-4 cm tj.Hittades av Lennart Persson i dåvarande mager åkermark troligen islutet av 1940-talet.Se skiss i inventeringshandlingarna.Fynden hittades av Lennart Persson i dåvarnde mager åkermark,troligtvis i slutet av 1940-talet.Se skiss i inventeringshan…