Fyndplats

1) Fyndplats för "slipsten", grå sandsten, 28 cm l, 12-16 cm broch 13-15 cm tj. Slipad ovansida.Hittades av Lennart Persson på ÖNÖ gaveln på ca 0.5 m dj vidgrävning i rabarberlandet 1973.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.