Lägenhetsbebyggelse

1) Torplämning, 60x35 m (N-S).Inom området finns i N husgrundsrester utan lokaliseradskorstensmur och i S instörtad jordkällare, ingrävd i enhögliknande bildning, ca 15 m diam och 2 m h.Beväxt med granskog, granplantering och en del lövslyor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.