Hällristning

1) Älvkvarnsförekomst, i jordfast stenblock, 2x1.6 m (NNV-SSÖ)och 0.5 m h, bestående av 1 älvkvarn, 5.5 cm diam och 1.25 cmdj. Älvkvarnen är belägen på stenblockets kröndel, ca 0.5 m frånblockets SSÖ begränsning. Blockets yta är något skrovlig.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.