Röse

1) Röse med brätte, 12 m diam och 1.5 m h. Stenarna är 0.2-0.4 mst. Brättet (något osäkert) är 1.5 m br och ca 0.5 m h.Mittröset är ca 9 m diam och intill 1 m h. V hälften ärborttagen till i nivå med brättet, varför viss tveksamhet omrösets ursprungliga utseende föreligger.I Ö sluttningenskanten ligger flera stenblock, 1.5x2 m st. I ettav dessa, ca 2 m VNV om S kanten är:2) Älvkvarnsförekomst, 0.8…